Nowa odsłona SG WP.PL – case study

Na zaproszenie Wiesława Koteckiego na Polish IA Summit 2012 przedstawiliśmy – wspólnie z Michałem Bagińskim – krótkie case study z przygotowania i wdrożenia nowej strony głównej WP.PL:

 

Prezentacja jest oczywiście tylko zbiorem notatek, dlatego wymaga kilku uzupełnień i dopowiedzeń.

  1. Z dyskusji, które toczyłem po premierze nowej SG, wyniosłem wrażenie, że znaczna część osób zajmujących się – lub próbujących się zajmować – użytecznością czy projektowaniem UX traktuje te dziedziny idealistycznie, roli projektanta upatrując w forsowaniu najbardziej innowacyjnych rozwiązań i radykalnych zmian. Jest to być może podejście właściwe w przypadków świeżo uruchomionych start-upów, intensywnie poszukujących szansy na monetyzację, ale zupełnie nieprzystające do dużej firmy o stabilnej sytuacji finansowej, wielomilionowej grupie użytkowników, precyzyjnie zdefiniowanych celach biznesowych i licznych zależnościach wewnętrznych. Projekty prowadzone w takich środowiskach rzadko nastawione są na rewolucje; ich celem jest ewolucyjne poprawianie produktów w tych obszarach, w których jest to możliwe.
  2. Dług technologiczny jest elementem nieusuwalnym. Zasoby są zawsze ograniczone. Projektant musi uwzględniać te ograniczenia, jeżeli chce doczekać publikacji efektów swojej pracy. Nawet najlepszy projekt niezrealizowany jest tylko projektem niezrealizowanym. Kropka.
  3. W pracy zespołowej z każdym narzędziem związany jest pewien koszt użycia, narzut pracy związanej z jego wykorzystaniem przez wszystkich członków zespołu. Dobre narzędzie to skuteczne narzędzie. Jeżeli zespół skutecznie komunikuje się za pomocą wycinanek wyklejanych na papierze – to znaczy, że wycinanki wyklejane na papierze są OK.
  4. Czy klasyczne badania z udziałem użytkowników są konieczne? To zależy. Jeżeli grupą docelową jest 12M osób, a projektowany widok jest wielokryterialnie monitorowany przez 24h/dobę – badania z udziałem użytkowników nie tylko nie zwiększą kapitału wiedzy, ale w dodatku wprowadzą zbędny szum informacyjny. Znacznie lepsze jest w takiej sytuacji skorzystanie z zewnętrznej oceny eksperckiej.
  5. Sugester, który dobrze sprawdza się w Programie TV, okazał się zupełnie nieprzydatny jako narzędzie zbierania opinii w przypadku strony głównej. Łatwość dodawania komentarzy w tym przypadku była wadą: w ciągu trzech dni forum zapełniło się jednoznacznie negatywnymi spazmami komunikacyjnymi, wynikającymi z klasycznego oporu przed zmianami i pozbawionymi zawartości informacyjnej.

Czy nasz projekt zakończył się sukcesem? Tak – mimo negatywnych opinii użytkowników i wyważonych opinii branży zanotowaliśmy jednoznaczny wzrost statystyk globalnych oraz obszarowych, realizując tym samym założone cele. Czy na tym koniec? Nie – bo ewolucja strony głównej portalu jest procesem ciągłym i już teraz notujemy wnioski i zbieramy pomysły, które ułatwią nam pracę nad następną odsłoną naszej SG.

AUTOR

Kordian Piotr Klecha - projektant serwisów od 1998, 2008-2014 w WP.pl więcej  »


ARCHIWA


KATEGORIE