Skip to main content

Wczesne wspomaganie rozwoju - kiedy dziecko powinno rozpocząć zajęcia?

Dodaj komentarz

Wczesne wspomaganie rozwoju to specjalistyczne zajęcia, przeznaczone dla dzieci, zmagających się z różnego rodzaju zaburzeniami. Są one organizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej przede wszystkim przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ale również i przedszkola. Kto powinien z nich skorzystać i kiedy najlepiej rozpocząć zajęcia? Podpowiadamy rodzicom, co zrobić, aby dziecko mogło uczestniczyć we wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Poradni PRAKTIS

Kiedy warto zapisać dziecko na WWR?

Ze wsparcia, jakim jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, korzystają przede wszystkim dzieci niepełnosprawne oraz posiadające diagnozę konkretnych zaburzeń. W zajęciach biorą udział również dzieci z zaburzeniami koordynacji ruchowej oraz z różnymi defektami narządu słuchu czy wzroku. Zajęcia, wspomagające wczesny rozwój, to również wyjątkowe wsparcie dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, nieprawidłowościami w rozwoju fizycznym oraz z niepełnosprawnością umysłową, przejawiającą się, chociażby w opóźnieniu rozwoju mowy.

Kiedy najlepiej rozpocząć zajęcia?

Do tej pory nie opracowano szczegółowych wytycznych, związanych z tym, kiedy najlepiej rozpocząć zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Uznaje się jednak, że powinno ono uczestniczyć w nich już od momentu wykrycia zaburzeń rozwojowych, aż do czasu, w którym podejmie ono naukę w szkole. Dlatego też bardzo ważna jest szybka reakcja rodziców, którzy zauważą jakiekolwiek nieprawidłowości w rozwoju swojego dziecka. Konieczna jest wówczas konsultacja pediatryczna oraz dalsza diagnostyka w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Jak zapisać dziecko na zajęcia WWR?

Zapisanie dziecka na zajęcia WWR wiąże się z koniecznością posiadania opinii, wydawanej przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Aby ją uzyskać, należy złożyć odpowiedni wniosek, wraz z dokumentacją i zaświadczeniem od lekarza, diagnozującym zaburzenia malucha, jeśli takie zostało wydane. Wiele poradni oczekuje również dokumentacji dotychczasowych działań oraz opinii o dziecku, wystawionej przez placówkę, do której uczęszcza. Opinia wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną otwiera drogę do uczestnictwa w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Poradni PRAKTIS

Gdzie odbywają się zajęcia WWR?

Tego rodzaju zajęcia mogą obywać się w różnych miejscach. Są to z reguły poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, a nawet dom dziecka, jeśli maluch nie ukończył jeszcze 3 roku życia. WWR odbywa się pod kontrolą całego zespołu doświadczonych specjalistów, w skład którego wchodzi psycholog, pedagog czy logopeda. Bardzo często również dziecko ma możliwość uczestnictwa w zajęciach z fizjoterapeutą czy też terapeutą SI. Wszystko to zależy od realnych potrzeb oraz zdiagnozowanych zaburzeń. Tak więc dzieci niedowidzące będą potrzebować zajęć z tyflopedagogiem, a maluchy z zaburzeniami mowy będą potrzebować pomocy logopedy. Dzięki profesjonalnym zajęciom WWR pomoc świadczona jest nie tylko maluchom, ale również i rodzinom. Co ważne, udział w takich zajęciach jest zupełnie bezpłatny, podobnie jak wydanie orzeczenia przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Jakie są efekty WWR?

Dzięki uczestnictwu w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dziecko ma szansę na poprawę funkcjonowania oraz zahamowanie pogłębiania się zaburzeń. Opracowane programy terapeutyczne mają na celu stymulację rozwoju emocjonalnego, ruchowego, poznawczego czy społecznego. Efektem często jest nawet ustąpienie deficytów, co związane jest na ogół z odpowiednio szybką reakcją na pojawienie się zaburzeń.

Wpisz komentarz
lub dodaj komentarz jako gość
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Dodaj pierwszy komentarz.