Skip to main content

Arteterapia dla seniorów - jakie przynosi efekty?

Dodaj komentarz

Arteterapia jest coraz popularniejszą formą zajęć, wspomagających rozwój osobisty. Jej zastosowanie jest niezwykle szerokie, a w ostatnich latach coraz częściej można spotkać się z taką formą spędzania czasu wśród osób starszych. Jakie korzyści przynosi arteterapia seniorom?

Arteterapia - czym jest?

Sam termin arteterapia pochodzi od arte (lub art) - sztuka, oraz terapia. Jest to więc rodzaj zajęć, w ramach których osoby uczestniczące, przy wykorzystaniu technik kreatywnych (rysunku, rzeźby - ale też kolorowania czy wykonywania kolaży) dążą do wyrażenia siebie pod względem artystycznym, ale również emocjonalnym. Często stosowane zajęcia grupowe pomagają też w przełamaniu oporów i nawiązaniu kontaktów społecznych.

Podstawowym celem terapii sztuką jest więc poprawa zdrowia psychicznego oraz samopoczucia osób jej poddanych. Stosowane są do tego metody z zakresu sztuk plastycznych oraz psychoterapii. Co ważne, osoby, które z niej korzystają nie muszą posiadać umiejętności artystycznych - walory dzieła, stworzonego w ramach zajęć, stanowią element niezbyt istotny.

Arteterapia - dla kogo może być przeznaczona?

Ponieważ, jak wspomniano wyżej, tłumacząc czym jest arteterapia, do terapii sztuką nie są potrzebne zdolności plastyczne ani wcześniejsze doświadczenia z tworzeniem sztuki, dlatego mogą się jej poddać w zasadzie wszyscy zainteresowani. Bardzo często stosowana jest w przypadku osób, które z trudem radzą sobie z werbalnym wyrażeniem swoich odczuć i emocji - terapia taka ma więc szczególnie częste zastosowanie w przypadku nerwic, stanów depresyjnych czy osób po traumatycznych przeżyciach. Stosowana jest również u osób ze spektrum autyzmu czy dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.

Terapia sztuką w praktyce

Proces terapeutyczny nie daje oczywiście natychmiastowych rezultatów i może zajmować wiele czasu. Podczas pierwszego spotkania terapeuta będzie chciał nas lepiej poznać i dowiedzieć się więcej o powodach, dla których zdecydowaliśmy się na uczestnictwo w zajęciach. Na podstawie zebranego wywiadu układany jest plan zajęć, w ramach którego uwzględnione są sesje powiązane z tworzeniem jednej z form sztuki. Terapeuta obserwuje pacjenta podczas pracy twórczej, nie ingerując w nią. Po ukończeniu dzieła zadaje osobie poddanej terapii pytania o uczucia i odczucia podczas tworzenia; niekiedy - o wspomnienia. 

Efekty arteterapii

Spośród najczęściej wymienianych pozytywnych skutków arteterapii, wspomnieć należy przede wszystkim o redukcji napięcia oraz wzmocnieniu poczucia bezpieczeństwa. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób starszych i schorowanych. Zgodnie z informacją na stronie: https://sensarte.pl efektami leczenia poprzez sztukę może być także rozwój empatii i zrozumienia, a także integracja z innymi. Przeprowadzone w krajach skandynawskich (w tamtejszej służbie zdrowia) badania wykazały, że taka forma kontaktu ze sztuką przyczynia się do budowy więzi społecznych pomiędzy uczestniczącymi w niej osobami, co miało pozytywny wpływ na utrzymanie ich tożsamości po opuszczeniu placówki.

 

Wpisz komentarz
lub dodaj komentarz jako gość
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Dodaj pierwszy komentarz.